קבעי פגישת ייעוץ

02-970-1414

כח העיתים

בהשראת קהלת

"לכל זמן ועת לכל חפץ
תחת השמים
עת ללדת ועת למות
עת לטעת ועת לעקור נטוע
עת להרוג ועת לרפוא….
עת מלחמה ועת שלום"

קהלת פרק ג', א-ח

ימי חייו של האדם רצופים עליות ומורדות, רגעים מפעימים של פריחה, שמחה ויצירה, ולעומתם רגעים קשים ומרסקים של כאב, אכזבה ואבדן. לכאורה, ספר קהלת מונה 14 זוגות של זמנים מנוגדים. אך האמת היא, ששלמה המלך מונה כאן 28 – כ"ח – עיתים, היוצרים יחד אחדות אחת פשוטה.

התערוכה השנתית של בית הספר סטארט לאמנות חזותית, משקפת תהליך יצירה שנמשך שנה שלמה של חיפוש וביטוי אותם רגעים חזקים ומנוגדים בחיים המשתלבים לכדי הרמוניה אחת. החיים מלמדים אותנו להכיל את השונה, האחר, השבור, הבלתי-צפוי, ולחבק את אותם רגעים לא פחות מאשר את רגעי האושר, השלמות והמימוש.

בכל יצירה ניתן למצוא את הניגודים וגם את ההשלמה שבין שני הפכים, אשר דווקא היא, נותנת כח.

בזמנים המאתגרים שעברו על האנושות כולה במהלך שנת 2020 חווינו כולנו את הצורך להתמודד מול תכניות שמשתנות לפתע, ומול שינוי משמעותי של השגרה, תוך שמירה על ערכי יסוד של כבוד האדם, אחריות ויצירתיות.

עצם יצירת התערוכה, בימי הבידוד והסגר, כאשר כל יוצרת נאלצה להתמודד מול האתגרים האישיים שלה, ומול חוסר הידיעה מה יילד היום הבא, היא אחד הביטויים המובהקים לכח הטמון בכל מגוון העיתים.

ד"ר נורית סירקיס בנק
אוצרת התערוכה,
חוקרת ומרצה באמנות יהודית עכשווית

The Power of Time

Inspired by Kohelet

“There is a time and season for everything
and a season for every activity under the heavens.
A time to be born and a time to die
A time to plant and a time to uproot
A time to kill and a time to heal….
A time for war and a time for peace…”

Kohelet 3 1-8

The lifetime of man is full of ups and downs, moments of awesome beauty, growth and happiness, and also difficult moments of pain, disappointment and grief. It seems as if the book of Kohelet is counting 14 pairs of opposite times, but the truth is that Shlomo Hamelech counts 28 power times – כ”ח(Koach – Power) according to the Hebrew numerical value – that create together one simple unity.

The annual exhibition of the Start Art School, reflects a creative process that took a full year of searching and expressing these powerful and opposing moments in life, that merge together to create a harmony. Life teaches us to embrace the different, the broken, the unexpected, to embrace the difficult moments, not less that moments of joy.

Every work contains opposites and harmony – and this is the true power.

All humanity went through challenging times in 2020. All of us had to cope with changing plans and structure, while upholding at the same time basic values of respect, responsibility and creativity.

This exhibition was created in the days of lockdown and quarantine, when all the artists had to cope with their own personal challenges, and with the insecurity of what will be, and this by itself was one of the expressions of the power of time.

The visitors of the exhibition are invited to challenge themselves in finding the opposites and the unification and peace hidden in the art pieces. And beyond that every visitor is invited to introspect – to search inside one’s soul, and find the contradicting powers that pull us in different directions, and to ask ourselves, how, in the depth of depths, these contradictions unite to one simple unity.

Dr. Nurit Sirkis Bank
Curator
Researcher and lecturer in Contemporary
Jewish Art

הרישום לשנת הלימודים תשפ"ג בעיצומו!

דילוג לתוכן