קבעי פגישת ייעוץ

02-970-1414

בראשית ברא

"בראשית ברא אלוקים את השמים ואת הארץ"

(בראשית א, א)

הסוגיה של בריאת העולם מרתקת מזה אלפי שנים את האנושות כולה.

הספר תיקוני זוהר, המיוחס לרבי שמעון בר יוחאי, מכיל 70 מדרשים, צירופים ופירושי עומק אודות המילה "בראשית". אחד הצירופים המופלאים המופיעים בתיקוני זוהר הוא קריאה חדשה של אותן אותיות, באותו סדר, רק עם רווח שונה –
וכך הופכות המילים "בראשית ברא" למילים "ברא שיתברא".

הבעל שם טוב הקדוש פיתח והסביר מתוך צירוף זה את "תורת הבריאה המתמדת":
"ה' יתברך מאציל, בורא, יוצר ועושה את כל הבריאה
וכל הבריות הנראים והבלתי נראים,
תמיד, עכשיו, ובכל רגע
בעצמו, ולא על ידי שליחים כלשהם.
מעשה הבריאה לא נסתיים
כי אם ה' יתברך ממשיך לברוא את עולמו ואת בריותיו בכל רגע מחדש.
לכן, יראה האדם את עצמו כנולד זה עתה, ומתיילד כעת בידי הבורא ברוך הוא בכל רגע מחדש.
כי הוא "המחדש בטובו בכל יום תמיד מעשה בראשית" (ברכות יוצר בתפילת שחרית)
כי ה' יתברך בורא את הבריאה עם כל הבריות כולן, כל רגע, בריאה מתמדת, ולא שברא פעם אחת במעשה בראשית ועזב בריאתו, חלילה.
אלא שכל הזמן הוא יתברך מחדש העולמות והנשמות ומשתעשע בחידושיו תמיד"
(רבי ישראל בעל שם טוב, ספר הכללים, כלל ה', בריאה מתמדת ויסוד ההשגחה)

הקדוש ברוך הוא ברא עולם המתחדש תדיר – מרמת ה"ננו-מיקרו" הזעיר ביותר, מהתא הבודד, הDNA, ועד לבריאה מתמדת ברמת ה"מאקרו" – בריאה של כוכבים, גלקסיות, והיקום כולו.

בתערוכה זו עמלו תלמידות בוגרות מרכז לאמנות חזותית – "סטארט" במשך שנת לימודים שלמה על לימוד לעומק וחשיבה ומתוך כך השראה ליצירות אמנות ייחודיות, העוסקות בתורת הבריאה המתמדת, רגע הבריאה והתחדשות הבריאה.
כל יצירה משלבת חשיבה מעמיקה יחד עם מעשה אמנות, בחומרים מגוונים, החל מעפרון על נייר, צבעי מים, קרמיקה, צורפות ודיו על קלף.
בכל יצירה קיים ביטוי של רעיון הקשור לבריאת העולם ולכוח ההתחדשות המתמדת של הבריאה מכוח הבורא.

תפילתי, שהיצירות המוצגות בתערוכה זו יעוררו השראה בלב ובנפש הצופים בתערוכה להתבוננות חדשה בכח ההתחדשות המתמדת של בריאה כולה, ומתוך תובנה זו תצמח יצירה חדשה.

ד"ר נורית סירקיס בנק
אוצרת התערוכה,
חוקרת ומרצה באמנות יהודית עכשווית

Bereshit Bara

"בראשית ברא אלוקים את השמים ואת הארץ"

(בראשית א, א)

The Creation of the world is an isue that has fascinated mankind for thousands of years.
The Book of Tikunei Zohar, which is attributed to Rabbi Shimon bar Yochai, contains 70 midrashim, commentaries and explanations on the word "Bereshit". One of the wonderful explanations that he brings is a new reading for the same letters, in the same order, only with a different space –
Thus the words "Bereishit Bara (In the beginning He created)" become the words "Bara Sheitbare (He created for us to create)".
The Baal Shem Tov explained this combination and developed the "Concept of Eternal Creation":
"The Almighty glorifies, creates and does all creation and all human beings
Visible and invisible,
Always, now, and at any moment
Himself, and not by any emissaries.
The act of creation never ended, שs the Almighty continues to create his world and his creatures every moment anew.
Therefore, man will see himself as born just now, as if now delivered by the Creator, blessed is He, at every new moment.
For he "renews in his goodness every day always in the act of creation" (Shacharis)
Because the Creator renews the Creation and all human beings, every moment, in constant creation, and were not created once and then left, God forbid. But all the time He renews again the worlds and souls and will always entertain in His innovations "
(רבי ישראל בעל שם טוב, ספר הכללים, כלל ה', בריאה מתמדת ויסוד ההשגחה)
The Holy One, blessed is He, created a world that is constantly renewed – from the smallest “nano-micro” level, like a single cell or the DNA, to the constant creation of the “macro” – creation of stars, galaxies, and the universe.
In this exhibition, graduate students from "Start" – Visual Arts School – studied over a full year to in depth and thought, in order to inspire unique works of art that express the essence of Creation, the process and renewal of our creation.
Each piece combines deep thought with art, in a variety of materials, from pencil on paper, watercolors or ceramics to jewelry and ink on parchment. Every artpiece is an expression of an idea that conncts to the Creation of the world and the constant power of renewal by the Creator.
My prayer is that the projects presented in this exhibition inspire the heart and soul of the viewers, bringing them to a new insight on the constant renewal of Creation as a whole, and from this inspirations, new beginnings will emerge.

Dr. Nurit Sirkis Bank
Curator
Researcher and lecturer in Contemporary
Jewish Art

הרישום לשנת הלימודים תשפ"ג בעיצומו!

דילוג לתוכן