קבעי פגישת ייעוץ

02-970-1414

תשעה ירחי לידה

תשעה ירחי לידה

תשעה ירחי לידה, מלשון ירח. תשעה מופעי ירח, מראשית החודש ועד ירח מלא מתקשרים בעיני מטפורית ליצירה ולהתחדשות של העובר, האדם והנשמה.

האדם, האדמה והירח עשויים מעפר. כך גם יצירתי עשויה מעפר.
האדם, ראשיתו בעפר וסופו בעפר ונשמתו האלוקית היא אינסופית.

כמו שבעובר האיברים נוצרים בחודשים הראשונים ולאחר מכן מתפתחים מדי חודש בחודשו, לאורך תשעה ירחי לידה, כך ביצירתי החללים הריקים המייצגים את הירח מתפתחים מירח חצוי ועד ירח מלא.

The different nine moon phases, from the beginning of the month until the full moon, metaphorically relate to the creation and renewal of the fetus, the person and the soul.

The Man, the earth and the moon are made out of dust. So too my creation is made out of dust. Man begins with the dust and ends in dust and his soul is infinite.
Just as the organs of a baby are formed in the first few months and then they continue to develop every month over the nine lunar months, so in my work, the empty spaces representing the moon develop from a half-moon to a full moon.

הרישום לשנת הלימודים תשפ"ג בעיצומו!

דילוג לתוכן