קבעי פגישת ייעוץ

02-970-1414

תודה

Thankfullness

רגע ההווה הוא הזמן שהאדם יושב ונותן לעצמו שקט, במקום נוח, בלי לחשוב מחשבות מתפזרות.

כשהאדם מרוכז פנימה, ולא במה שקורה סביבו, עולה מתוכו מחשבה אחת:

"תודה ה'"!!!

גם בזמנים של צרות ואתגרים, קשה לא להרגיש את זה, שבסופו של דבר הכל טוב!

The present moment is the time when a person sits and gives himself quiet, in a comfortable place, without thinking scattered thoughts. When a person is concentrated within, fully aware of his present surroundings, disregarding external distractions, one thought arises: "Thank God" !!! Even in times of trouble and challenge, it's hard not to feel it, to realize that in the end everything is truly good!

הרישום לשנת הלימודים תשפ"ג בעיצומו!

דילוג לתוכן