קבעי פגישת ייעוץ

02-970-1414

שני אחים

Two Brothers

הקדוש ברוך הוא מהווה ומחייה את העולם בכל רגע.

ההווה אינו מושלם אבל אנחנו חייבים לקבל את ההווה כפי שהוא כי הוא רצונו של הבורא.

The Creator of the Universe constitutes and animates the world in every moment, anew.

The present moment is not perfect, but we must accept the present as it is because it is the will of the Creator.

הרישום לשנת הלימודים תשפ"ג בעיצומו!

דילוג לתוכן