קבעי פגישת ייעוץ

02-970-1414

שירת העשבים

The Singing of the Creation

"כי דע, כי כל רועה ורועה יש לו ניגון מיוחד לפי העשבים ולפי המקום שהוא רועה שם… כי כל עשב ועשב יש לו שירה שאומר, שזה בחינת פרק שירה, ומשירת העשבים נעשה ניגון של הרועה… ועל כן דוד המלך, עליו השלום, שהיה יודע נגן, על כן היה רועה כנ"ל,
גם מצינו באבות עולם כולם שהיו רועי מקנה, וזה בחינת "מכנף הארץ זמירות שמענו" היינו שזמירות וניגונים יוצאים מכנף הארץ, כי על ידי העשבים הגדלים בארץ, נעשה ניגון כנ"ל"

ליקוטי מוהר"ן – תנינא – תורה ס"ג

"For every shepherd and shepherd has a special melody according to the plants and the place where he shepherds … because every herb and grass has a song that it says in its chapter of Perek Shira, and the singing of the weeds becomes the song of the shepherd … Therefore, King David Z"L, who was a musician, was also a shepherd. And in Pirkei Avos we find a whole world who were also shepherd as it says "We hear songs and melodies coming out of the wings of the earth" because by the plants that grow in the land, we will make a melody like this"

Likutei Moharan, Tanina, Tora 63

הרישום לשנת הלימודים תשפ"ג בעיצומו!

דילוג לתוכן