קבעי פגישת ייעוץ

02-970-1414

רוח בני האדמה

The Spirit of the Earth

"לכל זמן; ועת לכל-חפץ תחת השמיים עת ללדת ועת למות; עת לטעת ועת לעקור נטוע… עת מלחמה ועת שלום"(קהלת, ג')
קהלת מתייחס בדבריו למעגליות של העולם, לניגודים ולסתירות כביכול, היוצרים עולם שמשתמר מחד ומתחדש מאידך, בכל רגע.
במיצג נראה כיצד מובעים דברי קהלת באמצעות יצירה בעלת שני קצוות השונים זה מזה הן בחומר והן ברוח.
חלק החימר בכלים מייצג את הנצחיות ואת הקבוע בעולמנו והחלק הקלוע מצמחים מייצג את הזמניות ואת ההתחדשות המעגליים
וביחד שני הקצוות מסמלים את הניגודיות שמשלימה את היצירה בעולמנו מדי יום ביומו.

"A time to give birth and a time to die; a time to plant and a time to uproot planted … a time of war and a time of peace" (Kohelet 3: ).
Kohelet refers in his words to the circularity of the world, to the so-called contradictions and opposites, which create a world that is preserved on the one hand and renewed on the other, at every moment.
In this artpiece we see how the words of Kohelet are expressed through a work with two different edges, opposites in both material and spirit. The part made out of clay represents the eternity and the constant things in our world, while the braided part out of plants represents the temporality and the renewal cicle and together the two ends symbolize the contrast that completes the creation in our world every day

הרישום לשנת הלימודים תשפ"ג בעיצומו!

דילוג לתוכן