קבעי פגישת ייעוץ

02-970-1414

רגע נסתר

Hidden Moment

בקרמיקה, השריפה היא רגע האמת.
זה רגע נסתר. אתה לא שולט כל כך.
אתה יכול לעבוד תקופה ארוכה, לתכנן, ולצפות, אבל אחרי שפותחים את התנור – אפשר לקבל הפתעה!

היצירה הזו היא ניסוי.
מה שבדרך כלל מנסים למנוע – שזה הטיפטופים – אני דווקא רוצה להשתמש בתכונה הזאת ככלי שאני יכולה לשלוט בו ולהשתמש בו באמת.

שמתי לב שצורת החורים, כמות החורים וגודל החורים משפיעים על הצטברות של טיפות הזכוכית על הכלי בזמן השריפה בתנור.

נעשתה גם סידרת צילומים המתעדת את הכלי לפני ואחרי השריפה.

רגע השריפה הוא מטפורה לרגע ההווה שיכול לשנות הכל.

כל אדם שעוסק בקרמיקה, לומד לקבל את ההפתעות הללו כמתנות.

In ceramics the burning of the object is the moment of truth. This is a hidden moment, where all of a sudden you are not in control. You can work for a long time, plan, and watch, but once you open the kiln – there is always a surprise!

This art piece is an experiment. Exactly what we usually try to prevent – which is drips – I actually want to use this feature as a tool that I can control and really use. I noticed that the shape, the amount and the size of the holes affect the accumulation of glass drops on the vessel during the burning in the kiln.
A series of photographs documenting the vessel before and after the fire was also made.
The moment of fire is a metaphor for the present moment that can change everything. Every person who engages in ceramics, learns to accept these surprises as gifts.

הרישום לשנת הלימודים תשפ"ג בעיצומו!

דילוג לתוכן