קבעי פגישת ייעוץ

02-970-1414

פרוכת יחד שבטי ישראל

Paroches Yachad Shivtei Israel

שנים עשר הריבועים המרכיבים את הפרוכת השלמה מייצגים באופן אסוציאטיבי את כל אחד ואחד משבטי ישראל.

כל שבט הינו ייחודי, ובעל מאפיינים המתוארים בתורה ובמדרשים, החל מהדמות של אחד משנים עשר בני יעקב, דרך צבע האבנים בחושן, סמל השבט, ועד לרעיון העמוק ומופשט הנמצא בבסיס היצירה העכשווית.

כל ריבוע עומד יחיד בפני עצמו, ויחד הם יוצרים מארג משותף של כלל עם ישראל, הפועל יחד למען האיחוד השלם:
ישראל, אורייתא וקודשא בריך הוא.

The twelve squares that make up the complete work of art represent the “Parochet” .
Each square hints to one of the tribes of Israel. Each tribe is unique, and has the characteristics described in the Torah and Midrashim. The tribes are visually represented by one of the twelve sons of Jacob, through the color of the stones in the breastplate, the symbol of the tribe, to the deep and abstract idea that underlies contemporary creation. Each square stands on its own as an individual, and together they form a common fabric of Klal Am Yisrael, working together for the complete unification as One: “Israel, Orayta and Kudsha Brich Hu”.

הרישום לשנת הלימודים תשפ"ג בעיצומו!

דילוג לתוכן