קבעי פגישת ייעוץ

02-970-1414

פוטנציאל אינסופי

Infinite Potential

רגע ההווה מכיל פוטנציאל אין סופי, כמו חומרי אמנות, שניתן ליצור מהם כל יצירה.

ברישום מתוארים מכחולים, עפרונות, שפורפרות צבע, ומחברת ציור ריקה.

מבחר החפצים מבטא את הרעיון שכל הכלים קיימים בידינו, אך אנו צריכים לפעול על מנת להביא אותם לידי מימוש מלא.

רגע ההווה מאפשר לנו בכל פעם מחדש, לממש את הפוטנציאל הקיים, ולברוא פוטנציאל חדש.

The present moment contains infinite potential, like art materials, from which any work can be created.
The drawing depicts brushes, pencils, crayons, and an empty drawing notebook. The selection of objects expresses the idea that all the tools are in our hands, but we must act in order to bring them to full realization.
The present moment allows us each time anew, to realize the existing potential, and to create a new potential.

הרישום לשנת הלימודים תשפ"ג בעיצומו!

דילוג לתוכן