קבעי פגישת ייעוץ

02-970-1414

עת ספוד ועת רקוד

A time of eulogy and a time to dance

בעיני בשר ודם נראה, שההספד והאבל הם ההפך הגמור מהשמחה והמחול.
אך החיים מלמדים אותנו, שלפעמים דווקא מתוך התפילה ממעמקי הלב, המתאפשרת ברגעי החושך, צומחת ישועה גדולה הרבה יותר מן המצופה.
ביצירה ניתן לראות דמות הנמצאת בחושך, האוחזת בידה דמות כלה, המתגלה במלא יופייה.

In our human eyes, it seems as if death and mourning are the complete opposite of joy and dance. But life teaches us that sometimes it is precisely from the heartfelt prayer that can emerge from the moments of darkness, that a much greater salvation than expected becomes possible. In the painting, you can see a figure in the dark, holding onto a bride, which is revealed in all her beauty.

הרישום לשנת הלימודים תשפ"ג בעיצומו!

דילוג לתוכן