קבעי פגישת ייעוץ

02-970-1414

עת מלחמה ועת שלום

A time for war and a time for peace

עת מלחמה יכולה להתהפך לעת שלום, רק באם נלמד להתאחד ולשאת ביחד בעול, בשעות משבר, ונדע להתמקד בעיקר, מעבר לכל חילוקי הדעות, כפי שיישפט בראי ההיסטוריה, במרחק הדורות.
ביצירה שני חלקים: דמויות בודדות, שוכבות חסרות חיים, ולעומתi דמויות המשתפות פעולה במשימה משותפת מול אבן ענקית.
באם האנושות תפעל יחד, מתוך שיתוף פעולה או וויתור, הדבר מביא חיות ושלום.

A time of war can turn into a time of peace, only if we learn to unite and bear each other`s pain, in times of crisis, and learn to focus on the main and important things, beyond all disagreements, as we can see throughout our history at the distance of generations. In this piece there are two parts: Individual figures, lying lifeless, and in contrast figures cooperating in a joint mission in front of a huge stone. If humanity works together, out of cooperation or sharing, it will brings liveliness and peace.

הרישום לשנת הלימודים תשפ"ג בעיצומו!

דילוג לתוכן