קבעי פגישת ייעוץ

02-970-1414

עת ללדת ועת למות

A time to give birth and a time to die

כרוצה לאחוז עולם בחזקה
קמוצים אגרופיו
עת מכניסו אב
בטלית אל הברית
וכאשר נקראת הנשמה לשוב
נאסף אל עמיו
פשוטות ידיו
בטלית לבד ישוב

As wanting to hold a world tightly
His fists clenched
When inserted by his father
In a Tallis to his Bris
And when the soul is called to return
Gathered to his people
With open hands
In a Tallis alone he will return

הרישום לשנת הלימודים תשפ"ג בעיצומו!

דילוג לתוכן