קבעי פגישת ייעוץ

02-970-1414

עת לבקש ועת לאבד

A time to ask and a time to loose

חלומה של כל ילדה להיות כלה בחופה.
דמיונות ותקוות רבות נרקמות סביב החתונה, לאורך שנים, והנה, כאשר מגיע הרגע הגדול, מסתבר שחלק מהחלומות מתגשמים, ועל חלקם יש לוותר.
הדבר הודגש במיוחד ב"חתונות הקורונה" שהתקיימו בחללים אלטרנטיביים ובפורום מצומצם ומוגבל של אורחים.
חתונתי שלי הייתה כזאת.
חזקה במיוחד ברגעי החופה הייתה התחושה, שבזכות כפרת העוונות המוחלטת לה זוכים בשעת החופה, נפתחת אפשרות עצומה להתקבלות התפילות.

Every girl's dream is to be a bride in a Chupa. Many fantasies and hopes are woven around the wedding, over the years, and, when the big moment arrives, it turns out that some of the dreams actually come true, while others have to be given up on. This was especially emphasized at all the "Corona Weddings" which took place in alternative spaces and with a limited forum of guests. My wedding was like this. Particularly strong in the moments of the Chupa was the feeling that, thanks to the complete atonement for that one receives at that specific, a huge possibility opens up for the acceptance of our prayers.

הרישום לשנת הלימודים תשפ"ג בעיצומו!

דילוג לתוכן