קבעי פגישת ייעוץ

02-970-1414

עת לבכות ועת לשחוק

A time to cry and a time to laugh

תהילה, בתי בעלת הצרכים המיוחדים, העניקה את ההשראה ליצירתי.
זכינו לעבור ביחד איתה זמנים של רגשות משתנים. זמנים של קושי וזמנים של הצלחה, זמנים של דמעות ובכי וזמנים של דמעות שמחה.
היצירה מבטאת את הדיאלוג הרגשי בין רגשותיי כאם, לבין רגשות שתהילה ביטאה בזמנים שונים בחייה,
ויחד, אנו זוכות למלא ים של דמעות מגוונות.

Tehila, my daughter with special needs, inspired my creation. Together we went through many times of changing emotions. Times of difficulty and times of success, times of tears and crying and times of tears of joy. The work expresses the emotional dialogue between my feelings as a mother, and feelings that Tehila has expressed at different times in her life, and together, we can fill in a sea of diverse tears.

הרישום לשנת הלימודים תשפ"ג בעיצומו!

דילוג לתוכן