קבעי פגישת ייעוץ

02-970-1414

עץ החיים

The tree of life

ההשראה ליצירתי הגיעה מן הפסוק "עת ללדת ועת למות".
חוויתי בחיי צירוף בלתי אפשרי זה, השנה, כאשר בתי ילדה נכד, ובסמוך לכך נפטרו שתי סבתותי האהובות.
הרגשות שהציפו אותי, היו עזים מכדי לבטא אותם.
מתוך תהליך החשיבה שהתפתח בימי הסגר, הרגשתי שנכון לבטא את הרגשות הללו במטפורה של "כי האדם עץ השדה".
העץ ממשיך להשתנות גם אחרי שהוא מסיים את צמיחתו, הוא מוליד מעגלים חדשים של צמיחה, וגם לאחר שהעץ נכרת, הוא ממשיך לנשום ולחיות בתוך החפצים שנבנו ממנו, בבחינת "והיה כעץ שתול על פלגי מים, אשר פריו יתן בעיתו, ועלהו לא יבול, וכל אשר יעשה יצליח".

The inspiration for my work came from the verse "a time to give birth and a time to die." I experienced in my life this impossible combination, this year, when my daughter gave birth to a grandson, and almost at the same time, my two beloved grandmothers passed away. The emotions that flooded me were too intense to express. From the thought process that developed during the days of the closure, I felt it was right to express these feelings in the metaphor of "כי האדם הוא עץ השדה” – “because man is the tree of the field”. The tree continues to change even after it finishes its growth, it gives birth to new circles of growth, and even after the tree is cut down, it continues to breathe and live within the objects built from it, in the sense of "והיה כעץ שתול על פלגי מים, אשר פריו יתן בעיתו, ועלהו לא יבול, וכל אשר יעשה יצליח" – “And he was like a tree planted by streams of water, whose fruit will give in its season, and its leaf will not yield, and whatever it does will succeed "

הרישום לשנת הלימודים תשפ"ג בעיצומו!

דילוג לתוכן