קבעי פגישת ייעוץ

02-970-1414

עם ישראל חי

Am Israel Chai

"שבכל דור ודור עומדים עלינו לכלותינו, והקדוש ברוך הוא מצילנו מידם"
היצירה מתארת לא רק את המפגש הספציפי בין הסבא-רבא, שאיבד את כל משפחתו בשואה, לבין נינו הצעיר,
אלא את המטפורה להמשכיות המופלאה של העם היהודי לאורך כל הדורות, למרות הכאב, האבדן, הפוגרומים והשואה, בהשגחתו של הבורא יתברך.

“in every generation they try to destroy us, and Hashem saves us from their hands."
This painting describes not only the specific encounter between a great-grandfather, who lost his entire family in the Holocaust, and the young great-grandchild, but the metaphor for the miraculous continuity of the Jewish people throughout all the generations, in spite of the pain, the loss, the pogroms and the Holocaust, always under the supervision of the Creator.

הרישום לשנת הלימודים תשפ"ג בעיצומו!

דילוג לתוכן