קבעי פגישת ייעוץ

02-970-1414

עין היקום

The Eye of the Universe

ביצירה זו ניסיתי לבטא את הרעיון שהמבט של האדם בעולם מביא אותו להכרה בבורא שלו.

In this work I tried to express the idea that man's view of the world brings him to the recognition of his Creator.

הרישום לשנת הלימודים תשפ"ג בעיצומו!

דילוג לתוכן