קבעי פגישת ייעוץ

02-970-1414

עבודת התיקון

The work of repair

רבי נחמן מברסלב, חיבר מעשה קצר, אך מלא משמעות, המכונה "מעשה בבעל בטחון" הרלוונטי במיוחד ב"ימי הקורונה".
עיקרה של העבודה היה בתהליך שהיה כרוך ביצירתה, בכתיבת יד של המעשה כולו, ברקמת יד בטכניקה מיוחדת.
עיקרו של המעשה, במערכת היחסים בין המלך, העשיר אך האומלל תמיד, המחכה לחיזוקים חיצוניים שעליהם הוא חי, ולעומתו העני, שאין בידו כל ממון, המאושר מעצם זה שהוא יכול לעשות את מלאכת התיקונים, גם בחומר וגם ברוח. המסר מתוך המעשה הוא שהאושר נובע ממקור פנימי, והוא נתון לעבודה מתמדת, עבודה הנתונה בידי כל אדם ואדם בעולמו.

Rabbi Nachman of Breslav, composed a short but meaningful story, known as "Maase be Baal Bitachon" that is particularly relevant in our "Days of the Corona."
The essence of the work was in the process that involved its creation, handwriting the entire story through hand embroidery in a special technique.
The story tells about the relationship of a king, rich but always miserable, waiting for external reinforcements in order to feel good, and in contrast the poor, who has no money, but is happy by the fact that he can do the work of repairs, both materially and spiritually. The message from this story is that happiness comes from an inner place, and is subject to constant work by each and everyone of us.

הרישום לשנת הלימודים תשפ"ג בעיצומו!

דילוג לתוכן