קבעי פגישת ייעוץ

02-970-1414

סוד הריקוד

The Secret of Dance

על ידי שירקוד, דהיינו שמגביה רגליו מן הארץ, עושה בזה תיקון גדול לעצמו ולעולם כולו"
(ליקוטי מוהר"ן תנינא, תורה פ"א)

"ופעם אמר רבי נחמן לאחד מתלמידיו: אתן לך דרך לתשובה שתרקוד בכל יום"
(שיח שרפי קודש, א' תר"ס)

"ידוע שברגלי האדם דווקא נאחזות הקליפות… שהרגל הוא המקום הנמוך והשפל ביותר בגוף האדם, מרמזת על דרגה רוחנית נמוכה ורחוקה ביותר מן הקדושה.
ועל כן, כשהאדם מרים את רגליו בשמחה, על ידי זה, כביכול, מעלה ומרים גם את כל הבחינות והמדרגות השפלות ומקרבן אל הקדושה"
(ליקוטי מוהר"ן תורה פ"א)

"By dancing, that is, raising his feet from the ground, he makes a great reair to himself and to the whole world"
(Likutei Moharan Tanina, Torah PA)

"And once Rabbi Nachman said to one of his disciples: I will give you a way to repentance that you will dance every day"
(Sheikh Sharfi Kodesh, I 1909)

"It is known that in the human feet the “Klipot” actually cling… that the foot is the lowest place in the human body, which implies a low spiritual degree and is very far from the sacred. And when a person raises his feet in joy, he elevates all the lowest things and brings them into holiness
(Likutei Moharan Torah FA)

הרישום לשנת הלימודים תשפ"ג בעיצומו!

דילוג לתוכן