קבעי פגישת ייעוץ

02-970-1414

נשמת כל חי תברך

"נשמת כל חי תברך את שמך ה'" – כיצד אנו יכולים לברך את יוצר הכל? בכך שאנו מכירים בכך שה' הוא המקור של כל הברכות.

"את שמך" – מהו שמך ה'? – היה הווה ויהיה,
"אלוקינו" – בכל כל הכוחות כולם, המשגיח עלינו בסיעתא דשמיא.
"זכרך מלכנו תמיד" – יהיה רצון שנזכור תמיד שאתה מלכנו.
"מן העולם ועד העולם" – בציור רואים אלפי בני אדם מתפללים לה', לעולם – מראשית הזמן – ועד הקץ האחרון, בהודיה אינסופית לה' יתברך.

"The soul of every living thing will bless the Name of our Lord" – how can we bless the Creator of all things? By acknowledging that God is the source of all blessings.
"The Name" – what is God`s name?
היה, הווה ויהיה – He was, he is and he will be
"Of our Lord" – with all the forces, who watches over us with Divine Providence. "Your remembrance, our King, always" – May we always remember that you are our King.
"From the world to the next" – in the painting thousands of people are seen praying to God – from the beginning of time – to the last end, in endless gratitude to God, Blesses is He.

דילוג לתוכן