קבעי פגישת ייעוץ

02-970-1414

נשמה

Neshama

קיימת סגולה, לכתוב את השם הפרטי של האדם בין אותיות "נשמה".
מטרת הסגולה לחבר את האדם היחיד לנשמתו.

כשהאדם מתחבר באמת לנשמה הייחודית שלו אזי הוא מתחבר ליחד של האנשים שסביבו מתוך קבלה, אהבה, התחברות ותקווה.

ככל שהאדם יותר מחובר לנשמה שלו, הוא יותר מחובר לאחד – לבורא עולם, ומתוך כך לשמחה, לחיות, ולהתחדשות מתמדת.
כשאדם היחיד מתחבר לנשמה של עצמו – הוא מחובר ליחד עם זולתו – הוא מחובר לאחד – לבוראו!

There is a "Segula", to write the first name of the person between the letters "soul". The purpose of this "Segula" is to connect the person to his soul. When a person truly connects to his unique individual soul then he connects to the togetherness of people around him – with acceptance, love, connection and hope. The more a person is connected to his soul, the more he is connected to the Creator of the Universe, and hence to joy, to life, and to constant renewal.
When the individual connects to his own soul – he is connected to the togetherness – he is connected to The Holy One!

הרישום לשנת הלימודים תשפ"ג בעיצומו!

דילוג לתוכן