קבעי פגישת ייעוץ

02-970-1414

נשימה זה הרגע הזה

Breathing is this Moment

ככל שההסתר יותר גדול, כך ההתגלות האלוקית יותר קרובה.

הצלעות בגוף האדם היחיד מגינות על האיברים החיוניים ביותר לחיים עצמם: הלב והריאות.

פעולת הנשימה היא חיות האדם, מתוך ההרמוניה של כל המערכות יחד, הן ברובד הפיזי, והן ברובד הרוחני, ככתוב:
"כל הנשמה תהלל י"ה בכל נשימה ונשימה"

דווקא מתוך החומר מתגלה בצורה החזקה ביותר הקיום הנשגב של ה' האחד.

The greater the concealment, the closer the Divine revelation is.
Our ribs in the individual human body protect the most vital organs of life itself: the heart and lungs.
The act of harmony of so many systems working together to create breathing is the essence of human liveliness, both on the physical level and on the spiritual level, as it is written: "The whole soul will praise God in every breath and breath"
Precisely from the material is revealed, in the most powerful way, the Divine existence of The Holy One.

הרישום לשנת הלימודים תשפ"ג בעיצומו!

דילוג לתוכן