קבעי פגישת ייעוץ

02-970-1414

נפלאות הבריאה

The Wonders of Creation

כדי לבטא את נפלאות הבריאה, התבוננתי בבניות מולקולריות שונות של אותו אטום.
התבוננתי באטום הקרבון C. לאטום זה יש 6 אלקטרונים המסתובבים בשני מסלולים סביב 6 פרוטונים.
במסלול אחד יש 4 אלקטרונים ובמסלול שני 2 אלקטרונים.

בעיני, האטום הזה מבטא את נפלאות הבריאה, כיוון שאותו קרבון עצמו יוצר במבנה מולקולרי אמורפי שבו האטומים מפוזרים נוצר הפחם המתפורר.
ואותו קרבון עצמו במבנה מולקולרי קריסטלי יהלום, זה פלא – שאותו אטום עצמו יוצר את החומר המתפורר ביותר, בסידור מולקורלי אחד וגם את החומר החזק ביותר בסידור מולקולרי אחר.

To express the wonders of creation, I observed the different molecular structures of an atom.
I looked at the Carbon C Atom. This atom has 6 electrons rotating in two orbits around 6 protons. In one lane there are 4 electrons and on the second, two electrons.
In my eyes, this atom expresses the wonders of creation, because this carbon creates an amorphous molecular structure in which the atoms are dispersed and the crumbling coal is formed. And the same carbon itself in a different molecular structure, formes the crystal diamond. It's a wonder that the same atom can form the most disintegrating material, and the most powerful material depending on its molecular arrangement!

הרישום לשנת הלימודים תשפ"ג בעיצומו!

דילוג לתוכן