קבעי פגישת ייעוץ

02-970-1414

נפלאות הבריאה

Wonders of Creation

כשאני חושבת על הבריאה, אני רואה ומרגישה שבכל פרט בעולמנו אנו יכולים לראות את ידיו של הקב"ה, המנהלות ומכוונות הכל.

ביצירה שלי רציתי לבטא את היופי הטמון בכל פרט בעולם ואיך שכל הבריות קשורות ומחוברות אחת בשניה, ולכולן אותה תכלית של עבודת ה'.

When I think about the creation, I see and feel that in every detail of our world we can see the hands of God, who manages and directs everything, and in my work I wanted to express the beauty inherent in every detail in the world and how all people are connected and interconnected, .

הרישום לשנת הלימודים תשפ"ג בעיצומו!

דילוג לתוכן