קבעי פגישת ייעוץ

02-970-1414

ניצני התחדשות

Buds of Renewal

בחרתי לצייר את עץ השקדיה בעת פריחתו היפה.
עץ השקדיה הוא העץ הראשון שפורח אחרי החורף, עוד הרבה לפני שיש סימני אביב, ועבורי זה מסמל התחדשות, התחלות חדשות והאמונה ותקווה למחר יותר טוב.

כשאנו מתקרבים לסופו של יום ארוך, כהה וקריר בחורף – בגלות – אנו יכולים להתחיל לראות את הניצנים הורודים-לבנים היפים המבצבצים מתוך החושך ומאירים לנו את היום, תוך שהם נותנים תקווה לעתיד – לגאולה הקרובה והבאה.

בנביא ירמיהו מוזכרת השקדיה בפסוק: "מה אתה רואה ירמיהו, ויאמר מקל שקד אני רואה … כי שקד אני על דברי לעשותו".
כשירמיהו הנביא מקבל את נבואת החורבן, הוא רואה ענף של השקדיה וה' אומר לו "כפי שהשקדיה ממהרת לפרוח, גם אני ממהר להביא את החורבן".
עץ השקדיה התעצב על זה ששימשו בו לנבואת החורבן, והקב"ה הבטיח לו שהיא גם תשמש גם לנבואה של נחמה, ותהיה סמל של גאולה:

"והיה כאשר שקדתי עליהם לנחוש ולנתוץ ולהרוס ולהאביד ולהרע, כן אשקד עליהם לבנות ולנטוע".
(ירמיהו ל"א, כ"ז)

ומטה הגאולה, שהמשיח יבא, יהיה עשוי גם הוא מעץ השקד!

I chose to paint a Shkedia branch with beautiful blossoms. The Shkedia is the first tree to blossom at the end of the winter, even before there are any signs of spring. It is a symbol of renewal, of a new beginning. It signifies hope and emuna for a better tomorrow.
As we near the end of a long, dark, and cold winter – galut, we can see the beautiful white and pink delicate blossoms peeking through the darkness, and brightening up our day, giving us hope for the future geula that is on its way!
in: שקדיה In Navi we see the "מה אתה רואה ירמיהו, ויאמר מקל שקד אני רואה….כי שקד אני על דברי לעשותו" )ירמיהו א', י"א( When Yermiyahu recieves the nevuah about the coming churban, he sees a shaked branch, and Hashem tells him that "just as the shkedia is quick to blossom, so to I will keep my word and bring the churban soon".
The Shkedia was upset that she became a nevuah for the churban, so Hashem promised her that she will also be the nevuah of nechama, the symbol of the geula.
"והיה כאשר שקדתי עליהם לנחוש ולנתוץ ולהרוס ולהאביד ולהרע, כן אשקד עליהם לבנות ולנטוע". )ירמיהו ל"א, כ"ז(

!!עץ שקד the Mashiach will carry, will be made from ,מטה גאולה T

הרישום לשנת הלימודים תשפ"ג בעיצומו!

דילוג לתוכן