קבעי פגישת ייעוץ

02-970-1414

נהר החיים

The River of Life

"הכל זורם מן השונה אל השונה ממנו, ונצחית היא בעולם רק הזרימה".

ביצירה "נהר החיים" מתבטא הרעיון שהרגע הזה הוא "טיפה בזמן" המתרחש ברגע ההווה.

הנהר מורכב מטיפה ועוד טיפה. רגע ועוד רגע יוצרים את החיים.

הצופה מוזמן לחוות את מראה המים הזורמים, לשמוע את פכפוך המים ומתוך כך להתחבר לרגע ההווה.

"Everything flows from the one to the different one, and eternal in the world is only the flow”

The idea of the work "River of Life" is that every moment is a "drop in time" that takes place in the present moment.

The entire river is composed drop by drop/ Our life unfolds moment by moment. The viewer is invited to experience the sight of the water flowing, to hear the rippling of the water and connect to the present moment.

הרישום לשנת הלימודים תשפ"ג בעיצומו!

דילוג לתוכן