קבעי פגישת ייעוץ

02-970-1414

מצמצום לבריאה

From Compression to Creation

על מנת לברוא את העולם, הקב"ה צמצם את עצמו דרך עשר הספירות, ודרך כח ה"יולי" הוא ברא את העולם.

בחרתי לבטא את שני האלמנטים הללו ביצירות שלי: תכשיט עשר הספירות ותכשיט הכח ה"יולי" שהוא החומר הראשוני המרוכז שיצר ה' וממנו ברא את כל פרטי העולם.

In order to create the world, God compressed himself through the Ten Sefirot, and through the power of "Yuli" He created the world.

I chose to express these two elements in my works: the Jewel of the Ten Sefirot and the Jewel of the "Yuli" power, with which God created all the details of the world.

הרישום לשנת הלימודים תשפ"ג בעיצומו!

דילוג לתוכן