קבעי פגישת ייעוץ

02-970-1414

מעגל החיים

The Circle of Life

יצירה זו מבטאת את החיבור שלנו כנשים לתפילת נשמת כל חי – ידועה הסגולה לומר נשמת לאחר לידה.

ביצירה אנו רואות שלמרות הקשיים היום-יומיים שלנו, הניכרים בשימוש עיתונים, ליבנו מלא הודיה על ברכת השם.

היצירה גם בנויה בצורה מעגלית ומשתלבת כמו חיינו המעגליים ובפרט חייה של אשה.

This artpiece expresses our connection as women to the prayer of Nishmas Kol Chai. It is a well known Segula to say the Nishmas Kol Chai prayer after giving birth. In this work we see that despite our day-to-day difficulties, evident in the use of simple newspapers, our hearts are full of gratitude for the blessing of Gd. The artpiece is also structured in a circular way like our circular life and in particular the life of a woman.

הרישום לשנת הלימודים תשפ"ג בעיצומו!

דילוג לתוכן