קבעי פגישת ייעוץ

02-970-1414

מנחת תודה

An Offer of Gratitude

היצירה מורכבת משתי יצירות, ובכל אחת מהן שני זוגות ידיים.

ביצירה אחת כפות הידיים אוספות טיפות מים וניצוצות אור היורדות מלמעלה למטה.
ביצירה השנייה זוג הידיים חופנות ברכות שלושה אגסים.

היצירות מהוות אינטרפרטציה אישית, נשית וסמלית לתחושת ההודיה הטמונה בנשמה לאור השפע היורד מלמעלה למטה, ומנחת התודה העולה מלמטה כלפי מעלה.
היצירה מבטאת את הכרת התודה על השפע שיש בידינו, שהוא במהותו מתנה מאת ה' יתברך.

This art work consists of two pieces, each with pairs of hands.

In one piece the palms collect drops of water and sparks of light descending from top to bottom.
In the second, the hands gently handcuff three pears.

The works are a personal, feminine and symbolic interpretation of the sense of gratitude inherent in the soul in light of the abundance that descends from the top down, and the offering of gratitude that ascends from the bottom up. The work expresses gratitude for the abundance we have, which is essentially a gift from God Blessed.

הרישום לשנת הלימודים תשפ"ג בעיצומו!

דילוג לתוכן