קבעי פגישת ייעוץ

02-970-1414

מזמור לתודה

A song of Gratitude

במעגלי החיים המתחלפים, בין לידה למוות, בין הספד למחול, בין עקירה לנטיעה ובין מלחמה לשלום, תמיד, בכל מצב ובכל עת, הלב היהודי צריך להכיר תודה לבוראו!
"מזמור לתודה"!

In the changing circles of life, between birth and death, between obituary and dance, between uprooting and planting and between war and peace, always, in any situation and at any time, the Jewish heart must acknowledge gratitude to its Creator! "Mizmor l`Toda"!

הרישום לשנת הלימודים תשפ"ג בעיצומו!

דילוג לתוכן