קבעי פגישת ייעוץ

02-970-1414

מגן דוד

The Star of David

ענפים ושורשים משתרגים יחד ליצירה נצחית של בחירה מתמדת.
בין הענפים מתגלה ומסתתר מגן דוד, המייצג את הנצחיות של עם ישראל הנובעת מתוך האמונה השלמה והתמימה בבורא על העולמות.

Branches and roots intertwine together to create a timeless creation of our constant ability to choose. In the center of the branches is the Star of David, which represents the eternity of the people of Israel that stems from the complete and innocent belief in the Creator of all worlds.

דילוג לתוכן