קבעי פגישת ייעוץ

02-970-1414

לקראת הגאולה

Towards Redemption

"העולם עתיד להתקיים ששת אלפים שנה מאז בריאת העולם" (מסכת סנהדרין, צ"ז, ע"א).

ביצירה 6000 נקודות.
חלקן הגדול צרובות – המסמלות את השנים שחלפו,
ומעט מהן עדיין ממתינות להתהוות – כסמל לשנים שעוד יגיעו בדרך לגאולה.

היצירה מחדדת עד כמה כל שנייה יקרה, כל רגע בהווה מקדם אותנו לקראת הגאולה.

"The world will exist for six thousand years since the creation of the world" (Tractate Sanhedrin, 97, AA).
In the artpiece we see 6000 points, most of them already etched, symbolizing the years that have passed, and few of them are still waiting to be formed as a symbol for the years to come on the way to redemption.
This piece sharpens how precious every second is, every moment in the present advances us towards the time of redemption.

הרישום לשנת הלימודים תשפ"ג בעיצומו!

דילוג לתוכן