קבעי פגישת ייעוץ

02-970-1414

לנוע בתוך החיים

To move within Life

הייתי רוצה לנוע בחופשיות בעולם, להסכים לנדוד כציפור, לא להישאר על מקומי.
ישנם זמנים שהמציאות דורשת להישאר כעץ עומד בשלג, וישנם זמנים בהם המציאות קוראת לי לצאת, לפעול את שלי בעולם, לפרוח.

I would like to move freely in the world, agree to roam like a bird, not stay in my place. There are times when reality demands from me to remain like a tree standing in the snow, and there are times when reality calls for me to go out, to do my thing in the world, to flourish.

דילוג לתוכן