קבעי פגישת ייעוץ

02-970-1414

לא ינום ולא ישן

Neither Slumbers nor Sleeps

הבורא תמיד משגיח ושומר עלינו בכל עת. האדם יכול להיות רגוע ולא מפוחד כיוון שהוא יודע שה' איתו גם "בחושך".

ה"עין" טבעת – מסמלת ראייה והסתכלות של הקב"ה עלינו.
ה"משקפת" – משקיפה עלינו ורואה אותנו מרחוק. כל נשמה יהודית חשובה לה' ומוגדלת בעיניו כאילו הוא בן יחיד.
ה"זכוכית מגדלת" – מסמלת את ההשגחה הפרטית שיש לנו מאת הבורא. כל דבר מחושב ומדוקדק עבורנו, אין שום מקרה בעולם.

The Creator always watches over us at all times. Man can be calm and never afraid because he knows that God is with him even during darkness.

The "eye" ring – symbolizes God's sight and gaze on us.
The "binoculars" – observes us and sees us from a distance. Every Jewish soul is important to God and magnified in his eyes as if he were an only child.
The "magnifying glass" – symbolizes the private providence we have from the Creator. Everything is calculated and meticulous for us.

הרישום לשנת הלימודים תשפ"ג בעיצומו!

דילוג לתוכן