קבעי פגישת ייעוץ

02-970-1414

כצאת השמש בגבורתו

As the Sun Rises with Glory

רגע ההווה הוא רגע ההתגברות, ההתעלות, כאשר כעס עומד לפרוץ כמתוך הר-געש.

הגבורה הגדולה היא כאשר יש מה לענות, ובכל זאת בוחרים לשתוק.

הגבורה הגדולה היא כשיש ממה להיפגע ובכל זאת מקבלים החלטה נחושה לאחוז בהבלגה.

בכך מגיעים לניצחון פנימי ולחיבור לרגע של נצח.

הבחירה לשהות ולבחור ברגע ההתגברות זוכה לשכר עצום ככתוב "כצאת השמש בגבורתו".

The present moment is the moment of overcoming, the transcendence, when anger is about to erupt as if from a volcano. The great heroism is when there is something to answer, and yet one chooses to remain silent. The great heroism is when there is something to be hurt by, and yet a determined decision is made to hold on and to keep calm. In this way one arrives at an inner victory and a connection to a moment of eternity. The choice to stay restrained and to choose the moment of overcoming, receives a huge reward as it is written "as the rising of the sun in its heroism."

הרישום לשנת הלימודים תשפ"ג בעיצומו!

דילוג לתוכן