קבעי פגישת ייעוץ

02-970-1414

כמרחבי רקיע

The Magnitude of the Sky

מה המשמעות של תפילת "נשמת כל חי" עבורי? מה הרגשות והמחשבות המתעוררות בתוכי? כאשר אני אומרת את תפילת "נשמת" אני מתחברת לגדולתו האינסופית של הבורא – גדולה כל כך נוראה ונשגבה שאין אפשרות להתחיל לתארה.
כשאני נמצאת על חוף הים, אני חשה תחושה של שלווה ושלום הזורמת בתוכי. התחושה של להיות חלק ממהות כל כך אינסופית מעוררת בי את התובנה שהשליטה שלי בעולם כל כך מזערית. אני יכולה לפנות לבורא של כל היופי זה, הקב"ה, לשחרר את כל הדאגות והמתח האגורים בתוכי, ולאפשר לה' להוביל אותי דרך גלי החיים. הדבר מזכיר לי כי רק באמצעות תנועה רוחנית מתמדת, ניתן להגיע לשלווה אמתית.

השקיעה ביצירה שלי היא עוצמתית, דרמטית, ומעוררת השראה. הניגוד בין השמיים האנרגטיים והים הרגוע מסמלים את מערכת היחסים בין ה', בכל גדולתו, עמנו, בעולם הזה. ה' משגיח עלינו בתמידות, מחולל עבורנו ניסים שאנו אפילו לא מודעים אליהם. אנו מחויבים, על כן להודות ולהלל את ה'.
היצירה נוצרה בחלקה מצילומים של ים-סוף באילת. ההרים הנראים מרחוק הם הרי מצרים. עם ישראל היה עד לקריעת ים סוף, לא רחוק מכאן, ושירת הים נאמרה בסביבה זו.

למרות שלעולם לא נוכל להודות ולהלל את ה' מספיק עבור כל החסד שהוא הרעיף עלינו, אנו עדיין חייבים להודות והלל את ה' על כל חסדיו: "אילו פינו מלא שירה כים…אין אנחנו מספיקים להודות לך…"

What is the meaning of the "Nishmas Kol Chai "prayer for me? What are the feelings and thoughts that arise within me?
When I say the" Nishmas "prayer I connect to the infinite greatness of the Creator – so great and sublime that it is impossible to begin to describe.
When I am on the beach, I feel a sense of peace and tranquility flowing within me. The feeling of being a part of such an infinite essence evokes in me the insight that my control over the world is so minimal. I can turn to the Creator of all this beauty, Gd, to release all the worries and tensions that are stored inside me and allow God to lead me through the waves of life. It reminds me that only through constant spiritual movement, can true peace be achieved.
The sunset in my work is powerful, dramatic, and inspiring. The contrast between the energetic sky and the calm sea symbolizes the relationship between God, in all His greatness, with us, in this world. God constantly watches over us, working miracles for us that we are not even aware of. We are committed, therefore, to thank and praise the Creator of all. The work was created in part from photographs of the Red Sea in Eilat. The mountains visible from afar are the mountains of Egypt. The people of Israel witnessed the parting of the Red Sea, not far from here, and the song of the sea was recited in this environment. Although we can never thank and praise God enough for all the grace He has showered on us, we must still thank and praise God for all His grace: "If our mouth would be full of praising like the sea … it would still not be enough to thank you …"

הרישום לשנת הלימודים תשפ"ג בעיצומו!

דילוג לתוכן