קבעי פגישת ייעוץ

02-970-1414

כל הנשמה תהלל י-ה

Every Soul will Praise Him

כל הנשמה, בכל מצביה בחיים, גם בצער ובקושי, וגם במצבים טובים, תמיד מחוברת לבורא: "אם אסק שמיים – שם אתה אציע שאול – הינך"

במערכת תכשיטים זו שלוש טבעות. בכל טבעת בא לידי ביטוי הרעיון של ריבוי שיוצר אחדות.

טבעת האבנים מבטאת את השוני בין הפרטים: לכל אבן יש גוון וצורה ייחודית, וכך כל אדם.
בטבעת הסלסולים יש ביטוי למורכבות של המצבים בחיים, ועם זאת הרצון להלל ולשבח את הבורא.
שלושת הטבעות יחד מבטאות את העוצמה של ההלל וההודיה של כל נשמה ונשמה, בכל מצב, לבורא יתברך.

The soul, in all of its situations in life, both in sorrow and difficulty, and in good situations, is always connected to the Creator.
This jewelry set consists of three rings. In each ring is expressed the idea of multiplicity that creates unity.
The stone ring expresses the difference between the details: each stone has a unique hue and shape, and so does each person. In the ring of ripples there is an expression of the complexity of the different situations in life, and yet the desire to praise and glorify the Creator. The three rings together express the power of praise and gratitude of every soul and individual, in every situation, to the blessed Creator.

דילוג לתוכן