קבעי פגישת ייעוץ

02-970-1414

כי נר מצוה ותורה אור

המאיר לארץ ולדרים … ומחדש בכל יום תמיד מעשה בראשית"

ביצירה זאת חיפשתי להעביר לצופה את כח האור של התורה, שאפילו מעט ממנו דוחה הרבה מן החושך.
בריאת העולם מבוססת על התורה, שהיא תחילת הכל, והאור שיש לנו בעולם ובהתחדשות הבריאה יום יום הוא האור הנובע מתורתנו הקדושה.

"המאיר לארץ ולדרים … ומחדש בכל יום תמיד מעשה בראשית"

In this work I sought to convey to the viewer the power of the light of theTorah. Even a little of this special light repels much of the darkness.
The creation of the world is based on the Torah, which is the beginning of everything, and the light that we have in the world and in the renewal of creation every day is the light emanating from our holy Torah.

דילוג לתוכן