קבעי פגישת ייעוץ

02-970-1414

כי האדם עץ השדה

Man is the Tree of the Field

לכל אדם שורשים ובורא עולם משקה אותו ממעמקים.

ככל שהאדם יידבק במידותיו של בוראו ויצמח מבחינה רוחנית, כך הוא יגדל ויפתח ענפים ופירות חדשים.
ה' הוא מקור מים חיים הנובע ללא הפסק וללא סוף.

כלל שהאדם יחבר עצמו לחיות האלוקית דרך התורה והמצוות, כך תהיה חיותו שלו פורחת ומשגשגת.
כשהאדם מבין שהעולם כולו ביד ה' יתברך אזי הוא חש עצמו תמיד כחומר שהוא עדיין ביד היוצר ומתחדש בכל יום תמיד כשעת בריאתו הבראשיתית.

Every person has roots and the Creator irrigates him from the depths.
The more a person sticks to the dimensions of his Creator and grows spiritually, the more he develops and opens up new branches and fruits.
God is the source of life that flows continuously and infinitely.
In the event that man connects himself to the Divine life through Torah and Mitzvot, so will his vitality flourish and grow.
When a person realizes that the whole world is in the hand of the Almighty, he feels as a material that is still in the hands of the Creator and is renewed every day, always at the time of his creation.

דילוג לתוכן