קבעי פגישת ייעוץ

02-970-1414

כ"ח הידיים

The power of hands

לכל אדם, בכף ידו, י"ד (14) מפרקים. כל מפרק מייצג את אחד העיתים ושתי הידיים יחד, מכילות כ"ח (28) העיתים המנוגדים והמשלימים ששלמה המלך כתב עליהם בחיבורו: "עת לאהוב ועת לשנוא… עת מלחמה ועת שלום".
בתהילים דוד המלך כתב "בידך עיתותי" (לא, טז) ובנו, שלמה המלך, פירט בקהלת את כ"ח העיתים שהם בידי הקב"ה ובצלם אלוקים נבראו.
ומה שכתוב במסכת סנהדרין "שמאל דוחה וימין מקרבת" מלמד אותנו שיש לנו את האפשרות והזכות לקחת כל עת ועת בחיים בידינו ממש, גם בטוב וגם במוטב.

Each person has, in the palm of his hand, fourteen joints. Each joint represents one of the times in Kohelet, and the two hands together, contain the 28 opposing and complementary times that King Solomon wrote about in his essay: "A time to love and a time to hate … a time of war and a time of peace. "
In Tehilim (31, 16) David HaMelech writes "In your hand is my time" and his son, Shlomo HaMelech, detailed in Kohelet the 28 times they are in God's hands and in His image were created.
And this is what is written in Maseches Sanhedrin "the left hand pushes and the right one brings closer" to teach us that we have the possibility to take every moment of life literally in our hands, both for good and for better.

הרישום לשנת הלימודים תשפ"ג בעיצומו!

דילוג לתוכן