קבעי פגישת ייעוץ

02-970-1414

חכמת שלמה

The wisdom of Shlomo

בתוך צורת מגן הדוד, חבויות ומתגלות המילים הנצחיות של החכם באדם בספר קהלת: "עת ללדת ועת למות… עת לנטוע ועת לעקור נטוע…. עת מלחמה ועת שלום".
מילים הנותנות כח, לעבור את כל העיתים באמונה שלמה בכח הבורא עצמו, ובכוחות שנתן לו הבורא.

Inside the Star of David, hidden and revealed, are the eternal words of the Wise among Man, Shlomo Hamelech, in Kohelet: "A time to give birth and a time to die … a time to plant and a time to uproot …. a time of war and a time of peace" , Words that give the power to go through all the times in complete faith in the power of the Creator himself, and in the powers given to us by Him.

הרישום לשנת הלימודים תשפ"ג בעיצומו!

דילוג לתוכן