קבעי פגישת ייעוץ

02-970-1414

חיבור ישיר

Direct Connection

אנשים שונים קשורים זה לזה, בקשרים מורכבים.

כל יחיד יש לו עולם שלם משל עצמו,

וכולם ביחד מחוברים לחוט אחד.

Different people are connected to each other, in complex relationships.
Each individual has his own rich inner world,
and all the group together is connected to one thread.

הרישום לשנת הלימודים תשפ"ג בעיצומו!

דילוג לתוכן