קבעי פגישת ייעוץ

02-970-1414

חותם הבריאה

Seal of Creation

הקב"ה ברא עולם שמתחדש תדיר, מרמת ה"ננו-מיקרו" הזעיר ביותר – כגון כל תא בגופינו וה-DNA, ועד לבריאה מתמדת ברמת "מאקרו" – בריאתם של עצים ויבשות ואפילו כוכבים, גלקסיות והיקום כולו.

בחרתי לשלב ביצירה שלי את הפסוקים ממזמור תהילים, פרק קלט.
זהו מזמור שמורה על נפלאות הבורא ביצירת הוולד, והתחבר לי בעניין ה DNA, שהיא תחילת הבריאה בכל אחד.

God created a world that is constantly renewed, from the smallest "nano-micro" level – like any cell in our bodies or the DNA, to permanent creation at the macro level – the creation of trees and continents, and even the stars, galaxies, and the universe.
I chose to combine into my artwork the verses Tehilim, Chapter 139. This Psalm teaches us about the wonders of the Creator when creating the fetus, and it related to me regarding the DNA, which is the beginning of creation in everyone of us.

הרישום לשנת הלימודים תשפ"ג בעיצומו!

דילוג לתוכן