קבעי פגישת ייעוץ

02-970-1414

זיכרון

Memories

"עת לשחוק ועת לבכות"
בלבי חיים רגעים קטנים וביתיים של צחוק משפחתי עם לוח השש-בש, כוס הקפה והסיגריה, והיחד שאבי כל כך אהב.
הזיכרונות שלי מאבי, עדיין כל כך חיים.
קשה לי להפנים, שהוא איננו.
את דמותו ציירתי בטכניקת הספייה, כדמות בצל, שעדיין נוכחת, חייה ונושמת, בניגוד לשאר החפצים המצויירים בצבעים עזים וחיים.
מבחינתי הזכרון של אבי עדיין חי וקיים לעד.

A time to play and a time to cry"
In my heart I see small, homely moments of family laughter with the backgammon board, the cup of coffee and the cigarette, and the togetherness that my father loved so much. My memories of my father are still so alive, It's hard for me to internalize that he is gone. I painted his figure in the sepia technique, as an shadow figure, which is still present, alive and breathing, in contrast to the other objects painted in bright and vivid colors. For me, my father's memory is still alive and and will continue forever

הרישום לשנת הלימודים תשפ"ג בעיצומו!

דילוג לתוכן