קבעי פגישת ייעוץ

02-970-1414

ונתנה תוקף

U’Netane Tokef

הזמן הוא ספירלי, הוא מתפתח כל הזמן וחוזר לאותה נקודה.

כשהתחלתי לחשוב על מושג "הזמן" הבנתי שהוא כולל בתוכו גם את העבר וגם את העתיד.

תפילת "נתנה תוקף" היא התפילה שמתפללים ביום הדין עצמו, בהווה, ולמעשה היא מכוונת לעתיד – "מי יחיה".
התפילה מבטאת את התחושה שאנו, כבני אדם, לא יודעים מה יהיה בעתיד, אבל אנחנו יכולים לפעול, לעשות, עכשיו בהווה, את כל מה שאפשר על מנת להבטיח את העתיד – כפי שכתוב בתפילה "ותשובה ותפילה וצדקה – מעבירין את רוע הגזירה".

Time is spiral, it is constantly evolving and returning to the same point. When I started thinking about the concept of "time" I realized that it includes both the past and the future. The "Netane Tokef" prayer is the prayer that is said on the Day of Judgment itself, in the present, and in fact it is directed to the future – "who will live". This prayer expresses the feeling that we, as human beings, do not know what will be in the future, but we can act, do, now in the present, all that is possible to secure the future – as it is written in prayer "and repentance and prayer and charity – pass on the evil of judgment".

הרישום לשנת הלימודים תשפ"ג בעיצומו!

דילוג לתוכן