קבעי פגישת ייעוץ

02-970-1414

והיה כעץ שתול על פלגי מים

ביצירה קיימות מספר מטפורות המתקשרות זו לזו ויוצרות יחד אחדות אחת.

האדם משול לעץ. כמו שעץ צריך מים כדי לגדול, כך האדם צריך את התורה להתפתח מבחינה רוחנית.

רובד נוסף הוא שתורה עצמה משולה למים, כמו שכתוב "אין מים אלא תורה".

העצים שמשתקפים בתוך מי האגם מבטאים את נשמת האדם, המשול לעץ וניזון ממי התורה האינסופיים.

In my picture there are several metaphors that connect to each other and form a unity together.
Man is like a tree. Just as the tree needs water to grow, so man needs the Torah to evolve spiritually.
The Torah itself is like water, as it is written, "There is no water but Torah."
The trees reflected in the water of the lake express the soul of man, which is attached to the tree and is nourished by the infinite sources of the Torah.

הרישום לשנת הלימודים תשפ"ג בעיצומו!

דילוג לתוכן