קבעי פגישת ייעוץ

02-970-1414

התנערי מעפר קומי

HIsnaari MeAfar Kumi

מנהג עתיק ונדיר לעצירת מגפה היא לערוך חופה בבית הקברות, ליתום ויתומה.
ב"ימי הקורונה" התרחשו מספר חופות מרגשות מסוג זה בבתי קברות בישראל, כהד וכהמשך למנהג העתיק.
בציור נראית הכלה, הצומחת ומתרוממת מתוך העפר, כמטפורה לשכינה הקדושה ולכנסת ישראל, הצועדת לקראת הגאולה, המיוצגת על ידי חופה, הממוקמת דווקא בין מצבות – על מנת לבטא שדווקא מתוך האבלות, השכול והאבדן, בסופו של דבר צומחת הישועה.

An ancient custom for stopping an epidemic is to hold a Chupa for orphan brides and grooms in the Cemetery. During these Corona times, a number of such Chupas took place in cemeteries troughout Israel, as a continuation of this ancient custom.
In the painting, the bride, who rises from the dust, is seen as a metaphor for the Holy Shechina and the Knesset of Israel, marching towards the Redemption, represented by the Chupa, located between tombstones – to express that out of mourning, bereavement and loss, salvation will eventually grow.

הרישום לשנת הלימודים תשפ"ג בעיצומו!

דילוג לתוכן