קבעי פגישת ייעוץ

02-970-1414

התחלה קלה

A New Beggining

ביצירה זאת באנו לבטא את הרעיון שכלה ביום חתונתה היא כמו בריאה חדשה, שהרי היא מתחילה עכשיו פרק חדש ומיוחד בחייה.

כתוב על יום החופה שביום גדול זה נמחלים כל העוונות והכלה טהורה, כתינוק חדש, כבריאה טריה.

גם האיחולים והברכות המופנות אל הכלה מהווים גם הם התחדשות הבריאה, בכך שהתפילות יוצרות מזל חדש, שבו ניתן לברך להתחלה פוריה וברוכה.

In this work we came to express the idea that a bride on her wedding day is like a new creation, since she is now starting a new and special chapter in her life.
It is written that on the special day of the Chuppah, all of the bride`s sins are forgiven and the pure bride is like a new baby, as a fresh creation.
The blessings and wishes addressed to the bride on the sides also represent the renewal of creation, in that these blessings create a new fortune, in which we can ask for a beautiful and fruitful new beginning.

הרישום לשנת הלימודים תשפ"ג בעיצומו!

דילוג לתוכן