קבעי פגישת ייעוץ

02-970-1414

התחדשות

Renewal

ההתחדשות המתמדת של העולם בכלל והאדם בפרט שהינו עולם קטן נובעת מכוח ההתחדשות המתמדת של בריאת העולם.

בתהליך התחדשות יש רגעים שבהם נראה כביכול שקיימת "חזרה לאחור" למקום ההתחלה, אבל תמיד זה נובע ממקום שונה.

בעבודה בחרתי להציג שלושה מימדים שמתחדשים תמיד, וחיי היום יום שלנו מושפעים מההתחדשות שלהם:
1 – מולד הירח
2 – ימי השבוע ושבת
3 – ארבעת עונות השנה

בכל אלו המימדים המשותף ביניהם זה המעגליות וההתחדשות בתוך מעגל שחוזר על עצמו.

The constant renewal of the world in general and man in particular, which is a small world, stems from the constant renewal of the creation of the world.
In the process of renewal, there are moments when it seems that we are going "backwards" to where we started, but we always come from a different situation.

In my project I chose to present three dimensions that are always renewed, and our daily lives are affected by their renewal:
1 – The New Moon, every month
2 – The Days of the week and Shabbat
3 – The Four Seasons
In all of these, the common aspects are the circularity and the renewal within a cycle that repeats itself.

הרישום לשנת הלימודים תשפ"ג בעיצומו!

דילוג לתוכן